АБАЙ ОБЛЫСЫ ДСБ «Д. ҚАЛМАТАЕВ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК ЖОҒАРҒЫ МЕДИЦИНА КОЛЛЕДЖІ» ШЖҚ КМК
Меню
8 (7222) 36-14-79, 36-03-31, 56-35-00

Директордың оқу-тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

Тулумгужинова Гульжан Райхановна

Тулумгужинова Гульжан Райхановна

Жоғарғы санатты оқытушы. «Білім беру ісінің үздік қызметкері». Осы колледжде 1987 жылдан қызмет атқарады.

Колледждегі тәрбие жұмысының мақсаты:

Жалпыға бірдей және ұлттық құндылықтарға негізделген жан-жақты және үйлесімді дамыған тұлғаны тәрбиелеу.

Негізгі міндеттер

Тәрбие жұмысының негізгі міндеттері:

- жаңа патриоттың және жаңа демократиялық қоғамда өмір сүруге қабілетті азаматтың қалыптасуына жәрдемдесу,  жеке тұлғаның саяси, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыру,  балалар мен жастардың құқықтық сауаттылығын арттыру, балалар мен жастар ортасында қатыгездік пен зорлық-зомбылық көріністеріне қарсы тұруға дайындау;

- жеке тұлғаның рухани, моральдық-этикалық қағидаларын, оның адамгершілік қасиеттері мен қазақстандық қоғамның өмір салт-дәстүріне сәйкес келетін қарым-қатынастарын қалыптастыруға жәрдемдесу;

- Қазақстан халқының, этникалық топтар мен этникалық топтардың ана тілі мен мәдениетін құрметтеу, жалпыхалықтық және ұлттық құндылықтарға жеке бағдар беру;

-ата-аналардың білімін ілгерілету, баланың жеке басын қалыптастыруда психологиялық және педагогикалық құзыреттілігін арттыру және балаларды тәрбиелеу бойынша олардың жауапкершілігін арттыру;

- кәсіптік дағдыларды қалыптастыру, жеке тұлғаның экономикалық ойлауы және кәсіби өзін-өзі анықтауға саналы көзқарас, экологиялық мәдениетті дамыту;

- әр адамның интеллектуалдық мүмкіндіктері, көшбасшылық қасиеттері мен таланттарын дамытуды қамтамасыз ететін, оның ақпараттық мәдениетін қалыптастыруға ықпал ететін мотивациялық кеңістікті қалыптастыру;

- білім беру мекемелерінде көп мәдениетті орта құру, жалпы мәдени мінез-құлық дағдыларын қалыптастыру, өнерге және шындыққа эстетикалық объектілерді қабылдау, меңгеру, бағалауға жеке дайындықты дамыту;

- салауатты өмір салты дағдыларын тиімді қалыптастыру, физикалық және психологиялық денсаулықты сақтау, денсаулыққа зиянды факторларды анықтауға арналған кеңістікті құру.

Тәрбие жұмысының басымды бағыттары

Тұтас педагогикалық үрдістің негізі болып табылатын адами және ұлттық құндылықтар тәрбие жұмысының барлық салаларына енеді:

1)  қазақстандық патриотизмді және азаматтықты оқыту, құқықтық тәрбиелеу;
2)  рухани-адамгершілік тәрбие;
3)  ұлттық тәрбие;
4)  отбасылық тәрбие;
5)  еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбиелер;
6)  полимәдени және көркем-эстетикалық тәрбие;
7)  интеллектуалды білім беру, білім берудің ақпараттық мәдениеті;
8)  дене тәрбиесі, салауатты өмір салты.

Білім беру мақсаттары мен тәрбие жұмысының міндеттері білім беру үдерісінде, сабақтан тыс және бос уақытында жүзеге асырылады.

Тәрбие жұмысын жүзеге асырудың тиімділігі өлшемі ретінде адамның әлемге, сол немесе басқа құндылықтарға және әлеуметтік құбылыстарға қатынасы арқылы көрінетін критерийлер ұсынылады.

Тәрбие жұмысының жоспары 2021-2022 ж.