ШКО денсаулық сақтау басқармасының «Семей қаласының Дүйсенбі Қалматаев атындағы мемлекеттік жоғарғы медицина колледжі» ШЖҚ КМК
Меню
8 (7222) 36-14-79, 36-03-31

Үйірме жұмыстары

Медбикелердегі бәсекеге қабілетті маман дайындау үшін оқу барысында шығармашылық қабілеттерін дамыту маңызды. Осы мақсатқа жетудің бір жолы - студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары (СҒЗЖ).

Студенттерді үйірме жұмысына тарту міндеттері:

• студенттердің алған теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын жүйелендіру және біріктіру;

• орта буын медицина қызметкерлерінің қызметіне қажетті негізгі кәсіби білімді қалыптастыруға студенттердің максималды бағыттылығы;

• зерттеу дағдыларын қалыптастыру және жетілдіру; 

• сабақтан тыс уақытта  студенттердің барынша жұмыспен қамтылуын және белсенділігін қамтамасыз ету;

• студенттердің шығармашылық белсенділігін қалыптастыру.

• Үйірмедегі  сабақтар үйірме жетекшісінің әзірлеген жоспарларына сәйкес сабақтан тыс бос уақыттарда  жүргізіледі және оны оқу жұмысы жөніндегі директордың орынбасары бекітеді.

1. Жалпыгуманитарлық және әлеуметтік-экономикалық пәндер циклы

2. Жалпыкәсіби және ғылыми пәндер циклы

3. Арнайы клиникалық пәндер циклы

4. Арнайы клиникалық пәндер циклы